Calendar ortodox 25 octombrie 2021. Sfinții Mucenici Marcian și Martirie

Pătimirea Sfinților Mucenici și notari Marcian și Martirie a avut loc în vremea ereziei lui Arie, erezie la care a aderat însuşi Constantie fiul împăratului Constantin cel Mare. Atunci urmaşii lui Hristos erau urâți, chinuiți și uciși toţi...

Calendar ortodox 25 octombrie 2021. Sfinții Mucenici Marcian și Martirie
Sursa foto: evz.ro

Pătimirea Sfinților Mucenici și notari Marcian și Martirie a avut loc în vremea ereziei lui Arie, erezie la care a aderat însuşi Constantie fiul împăratului Constantin cel Mare. Atunci urmaşii lui Hristos erau urâți, chinuiți și uciși toţi cei care-l mărturiseau pe Hristos ca Dumnezeu Făcătorul şi nu ca o simplă făptură. Atunci a fost exilat şi ucis Pavel Mărturisitorul, atunci au fost persecutaţi şi alţi alți dascăli și mărturisitori ai dreptei credințe între care erau și mucenicii Marcian și Martirie, care cu scrierile și cuvintele lor au împodobit foarte mult Biserica lui Dumnezeu.

Ei au lăsat multe învățături bisericești din care se adăpau fiii duhovnicești. Marcian și Martirie erau ucenici ai patriarhului Pavel, primul era citeţ, cel de-al doilea era ipodiacon şi amândoi scriau toate învăţăturile înaintaşului lor. Amândoi slujeau lui Dumnezeu propovăduind Cuvântul Evangheliei şi de aceea a atras asupra lor otrava ereticilior. După izgonirea patriarhului Pavel au fost ademeniţi cu multe bogăţii şi funcţii importante ca să renunţe la dreapta lor credinţă. Ei au râs şi au ales să rabde ocara, chinuri şi moarte, decât să trăiască în belşug şi măriri pământeşti o viaţă de eretici.

Când ereticii au realizat că nu vor reuşi să-i convertească i-au legat şi i-au condamnat la moarte pentru că-l iubeau pe Hristos mai mult decât propria lor viaţă. Şi-au spus rugăciunile, au zis “Amin” şi şi-au plecat sfintele lor capete sub sabia gâdelui, mărturisindu-l astfel pe Hristos.
Credincioşii le-au luat moaştele şi le-au îngropat la poarta Melandiei, în Constantinopolul, iar apoi părintele nostru sfântul Ioan Gură de Aur le-a zidit o biserică în care se făceau multe tămăduiri cu rugăciunea sfinților mucenici întru slava lui Dumnezeu.
Troparul Sfinţilor Mucenici Marcian şi Martirie

Glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici Marcian şi Martirie

Glasul al 4-lea

Cel ce Te-ai înălţat pre Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pre binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra celor potrivnici, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.

Cu nevoinţă bună v-aţi nevoit din pruncie, Sfinte Marcian împreună cu Înţeleptul Martirie şi aţi surpat pe vicleanul Arie, păzind nevătămată credinţa creştină, urmând Apostolului Pavel Înţeleptului vostru învăţător. Pentru aceasta, împreună cu dânsul aţi aflat Viaţa, ca nişte apărători ai Preasfintei Treimi, preaaleşi.

La 25 octombrie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

Sfântul Mucenic Anastasie care de bunăvoie s-a dat în mâinile păgânilor;
Sfântul Mucenic Valerian;
Sfântul Mucenic Savin;
Sfinţii Mucenici Valerie şi Hrisaf;
Sfânta Tavita;
Sfântul Cuvios Gheorghe, episcopul Amastridei;
Sfinţii Papie, Diodor şi Claudian;
Sfinţii Faust, Vasilie şi Lucian;
Sfinţii Nichifor şi Stefan;
Sfinţii Filadelf şi Policarp;
Sfântul Cuvios Macarie, episcopul din Cipru;
Sfinţii mucenici din Tracia.